കൊടുങ്ങല്ലൂർ കോട്ടയും അധിനിവേശ കഥകളും

Cranganore Fort, Kodungallur

percocet vs valium കേരള ചരിത്രത്തിലെ വൈദേശികധിനിവേശങ്ങളുടെ അവശേഷിക്കപ്പെടുന്ന നിർമ്മിത രൂപങ്ങളിൽ പ്രധാനം കേരളത്തിലങ്ങോളമിങ്ങോളം പണിതുയർത്തപ്പെട്ട കോട്ടകളാണ് .അവയിലൊന്നാണ് കോട്ടപ്പുറം കൊട്ട. പോർച്ചുഗീസ്-ഡച്ച് അധിനിവേശങ്ങളുടെയും അവർക്കിടയിലെ ചതികളുടെയും ഉപചാപങ്ങളുടെയും കഥ പറയുന്ന കൊട്ടപ്പുറം കോട്ട കൊടുങ്ങല്ലൂരിനടുത്തുള്ള കോട്ടപ്പുറത്ത് നിർമ്മിപ്പിക്കപ്പെടുന can i take valium with st john's wort ്നത് കി. 1503 ലാണ്. ജലമാർഗ്ഗമുള്ള അക്രമങ്ങൾ ചെറുക്കുന്നതിന് പോർച്ചുഗീസുകാർ നിർമ്മിച്ച ഈ കോട്ടയുടെ തകർന്ന ഏതാനും ചുമരുകളും ആയുധശേഖരത്തിനായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഏതാനും അറകളും മാത്രമാണിവിടെ അവശേഷിക്കുന്നത്.

Buying Soma in Mexico

soma fm ഡച്ചുകാരുടെ വരവോടെ,1600 കളിൽ അവരുടെ ആക്രമണത്തെ ചെറുക്കാൻ ആവശ്യമായ സജീകരണങ്ങൾ പാലിയത്തച്ചന്റെ സഹായത്തോടെ ഒരുക്കിയത് കോട്ടയുടെ മേൽനോട്ടം വഹിച്ചിരുന്ന ഫിയാൽ ഹൊ എന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ആയിരുന്നു. ഫിയാൽ ഹോ യും പടയാളികളും ഡച്ചുകാരോട് സധൈര്യം പൊരുതി. ഒടുവിൽ ഫിയാൽ ഹോയെ വീഴ്ത്താനായത് കൂടെയാരുത്തന്റെ ചതിപ്രയോഗത്തിനു മാത്രമായിരുന്നു. ഫിയാൽ ഹോ യും കോട്ടയും ചതിക്കപ്പെട്ടു. ചതിച്ചത് പടയാളികരെ ഒരുക്കി കൊടുത്ത പാലിയത്തച്ചനും. പാലിയത്തച്ചന്റെ സഹായത്തോടെ ഡച്ചുകാർ ഒടുവിൽ പോർച്ചുഗീസ് സൈന്യത്തെ പരാജയപ്പെടുത്തി. ഫിയാൽ ഹൊയെയും പടയാളികളെയും കൊലപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. കോട്ടയെ ആക്രമിക്കാനുള്ള എളുപ്പ വഴിയെ പറ്റിയുള രഹസ്യം ഡച്ച് കാർക്ക് കൈമാറിക്കൊണ്ട് പലിയത്തച്ചൻ ഫിയാൽ ഹോയെ ഒറ്റുകൊടുക്കുമ്പോൾ അയാൾ കുരുതി കൊടുക്കാൻ തയ്യാറയത് തന്റെ തന്നെ പടയാളികളെ കൂടിയായിരുന്നു. ഫിയാൽ ഹോ യും പീരങ്കികൾ ഗർജ്ജിച്ച അയാളുടെ ചെറുത്തുനിൽപ്പും അങ്ങിനെ ചരിത്രമായി. ഇടിഞ്ഞു പൊളിഞ്ഞ കോട്ടയുടെ അവശിഷ്ട്ങ്ങളിൽ ചതിയുടെ തീരാക്കഥകൾ ഇപ്പോഴും ചിതറിക്കിടപ്പുണ്ട്. പടനായകനാൽ വഞ്ചിക്കപ്പെട്ട പോരാളികളുടെ രോഷ പ്രതിഷേധങ്ങൾ അവയിൽ ഇന്നും പ്രതിധ്വനിക്കുന്നു.

Can You Buy Soma Over the Counter in Mexico

കുഞ്ഞൻ നമ്പ്യാർ സ്മാരക കലാപീഠം

star diazepam review  Kunjan Nambiar Memorial, Palakkad

how long does it take for carisoprodol to take effect

visa soma cgd കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാർ, ഈ പേരറിയാത്തവൻ മലയാളികളിൽ ആരും തന്നെ ഉണ്ടാകില്ല എന്ന് പറയാം. ചാക്യാരുടെ കൂത്തിന് മിഴാവ് കൊട്ടുമ്പോൾ ഉറങ്ങിപ്പോയ കഥയും, അതിനോട് കിട പിടിയ്ക്കത്തക്കവണ്ണം ഓട്ടൻതുള്ളൽ എന്ന ഹാസ്യകല രൂപം കൊണ്ട കഥയും നമുക്ക് സുപരിചിതമാണ്. ഇന്നത്തെ സാമൂഹിക അന്തരീക്ഷത്തെ പരിഹസിച്ചു കൊണ്ടുള്ള നർമശകലങ്ങളും മറ്റു പരിപാടികളും ടിവിയിലും വേദികളിലുമായി ആസ്വദിയ്ക്കുന്നവരാണ് നമ്മൾ. ഒരർത്ഥത്തിൽ ഇതെല്ലം തുടങ്ങുന്നത് കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാർ എന്ന ഇതിഹാസ പുരുഷന്റെ ഓട്ടൻ തുള്ളൽ എന്ന വിശ്വപ്രസിദ്ധമായ കലാരൂപത്തിൽ നിന്നുമാണ് .പാലക്കാട് ലക്കിടി ദേശത്തു ചെന്നാൽ ആ കലാരൂപത്തിന്റെ ഉറവിടം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാരുടെ സ്മാരകമായ കലക്കത്ത് ഭവനം. നമ്പ്യാർ ജനിച്ചതും തുടർന്ന് ഇങ്ങനൊരു കലാരൂപം വളർന്നതും എല്ലാം ഈ ഭവനത്തിൽ നിന്നുമാണ് ഏകദേശം 400 വർഷം അല്ലെങ്കിൽ അതിലേറെ പ്രായമുള്ള ചെമ്മണ്ണിന്റെ നിറമുള്ള ഒരു നാലുകെട്ട്, അടുത്ത് കൂത്ത് നടന്നിരുന്ന വേദിയും. തൊട്ടടുത്തായി സ്ഥിതി ചെയുന്ന കലാപീഠത്തിൽ കുട്ടികളെ വിവിധ കലാരൂപങ്ങൾ അഭ്യസിപ്പിചു വരുന്നു.

has phentermine ever killed anyone

Panamaram

Panamaram-Jain-Temples-Wayanad

diazepam pills 5mg Within 5 kms radius of the Panamaram town, lies the historical monuments of Thalakkal Chandu, the right hand of freedom fighter Pazhassi Raja, and remnants of one of the oldest Jain temples in India. What makes this temple different from others are the carvings on the stones that depicts the “Vaishnava” and Jain beliefs, where you can see the carvings from both Vaishnava(Early form of Hindu religion) and Jains.

taking valium with tramadol
  • A must visit place if you are a history buff and loves ancient architecture.
  • A brief introduction about archer Thalakkal Chandu: When Pazhassi Raja started war against the British Army, Thalakkal Chnadu was the commanding chief of Kurichya soldiers (Pazhassi’s Force in Panamaram). In a well-planned attack launched by the British army, Thalakkal Chandu was trapped and hanged under a Koly tree in Panamaram.
  • Here you can see the Koly tree where Chandu was hanged and the museum that displays the collection of weapons used during 19th

que es mejor diazepam o orfidal How to reach: 16 Kms From Kalpetta, Wayanad.

Soma Online Overnight Delivery